Wijkgericht werken

Zorg- en dienstverlening, georganiseerd vanuit uw eigen sociale netwerk.

Burgerparticipatie

 Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. Bewoners bouwen samen vitale buurten en wijken. Soms is daar tijdelijke ondersteuning nodig. ASWA-Welzijn helpt om de organisatiekracht te vergroten.

“Organisatiekracht is de bereidheid en de capaciteit van (een groep) inwoners om op basis van onderlinge betrokkenheid en gedeelde overtuigingen lokale doelen doelgericht uit te voeren ten behoeve van collectieve belangen en algemeen welzijn. Organisatiekracht is het vermogen van inwoners in een straat, buurt, wijk en dorp dat zijzelf ontwikkelen en dat door henzelf en door anderen als positief wordt ervaren.

Uitdagend!

 De tijd dat het vanzelfsprekend was dat de gemeente alles regelt is voorbij. U als wijkbewoners bent ook zelf aan zet! Dat is niet eng, maar juist uitdagend! Bewoners kunnen zelf veel verbeteringen aanbrengen in hun eigen woon-en leefomgeving. Soms loop je dan aan tegen regels en wetgeving. Dan kun je aankloppen bij de ASWA of bij de gemeente. Samen worden de mogelijkheden onderzocht en afspraken gemaakt wie voor wat verantwoordelijk is.

Heeft u ideeën, wensen, signaleert u problemen of kansen, ziet u oplossingen voor uw straat, buurt of wijk maar weet u niet hoe en op welke wijze u daaraan uw steentje kunt bijdragen? Neem dan contact op met Aswa-Welzijn. Als centrale welzijnsorganisatie coördineren wij Welzijn Nieuwe Stijl in Appingedam. Doet u ook mee? Dan maken we er samen iets moois van!

Damster maatjes

Iedereen heeft recht op hulp en sociale contacten. Ook wanneer iemand zelf geen sociaal netwerk heeft. Voor deze mensen is er de hulp van een DamsterMaatje.

 

Maatje worden?

Een DamsterMaatje maakt het verschil! Heb je tijd over, en wil je iets voor een ander betekenen? Wordt dan ook een DamsterMaatje! Samen wandelen, een kopje koffie drinken, een boodschapje doen, of hulp bieden bij het tuinieren of met de computer. DamsterMaatjes betekenen veel in het leven van jong en oud. Van voorlezen tot concrete hulp bieden. Alles is mogelijk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

 

Maatje nodig?

Heeft u zelf hulp nodig en woont u in Appingedam? Neem dan contact met ons op. Wij gaan voor u aan de slag om een passend maatje te vinden! Voor meer informatie over DamsterMaatjes belt of mailt u met Annet Topelen van ASWA-Welzijn, telefoonnummer 0596-623315 of e-mailadres a.topelen@aswa-welzijn.nl. Of vul onderstaand formulier in.

Buurtspeelplaatsen

Buurtspeelplaatsen-Appingedam (2) ASWA-Welzijn coördineert alle speelvoorzieningen in de gemeente Appingedam. Wij ondersteunen de vrijwilligers van de buurtspeelplaatsen, maken een jaarplan voor onderhoud en vervanging en bestellen één keer per jaar op aanvraag speeltoestellen. Daarnaast beheren we de financiën, overleggen we regelmatig met de gemeente en woningcorporaties. Tot slot doen we aan fondswerving en maken we een inhoudelijk en financieel jaarverslag. Zo beheren we maar liefst 20 buurtspeelplaatsen in Appingedam!

Heeft u vragen over buurtspeelplaatsen? Neemt u dan gerust contact met ons op via onderstaand formulier.

Sociaal team Topwierde Wijkkrant Opwierde

In de wijk Opwierde staat een sociaal team paraat. Dit team bestaat uit medewerkers van de welzijnsstichtingen ASWA-Welzijn en SW&D. Jan Schuur, Engelina Eissens, Peronne Burggraaf, Filiz Tunc en Harry Homan, en Eva Knapper van Zonnehuis Thuis bezoeken de bewoners van de wijk voor een praatje en om te inventariseren of de bewoners met plezier in hun wijk wonen. Hun motto is: Opwierde wordt Topwierde! In de Wijkkrant Opwierde leest u meer.

Het team stimuleert ontmoeting en verbinding in de wijk en ondersteunt vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. Op die manier kunnen inwoners met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat kan alleen als de betreffende bewoner met hulp van familie, vrienden en buren de zorg- en woonwensen zelf regelt. Met elkaar nadenken over oplossingen voor problemen en uitdagen en over elkaars rol daarin.

Woont u in Opwierde en heeft u ideeën, wensen, signaleert u problemen, ziet u oplossingen voor uw straat, buurt of wijk maar weet u niet hoe en op welke wijze u daaraan uw steentje kan bijdragen? Neem dan contact op met het Sociaal Team Topwierde. Voor meer informatie of een persoonlijke afspraak kunt u bellen met het Sociaal Team Topwierde. Telefoonnummer 0596-623315. Of vul onderstaand formulier in.

Vraagelkaar

Vraag Elkaar  Vraagelkaar is een hartverwarmende beweging van mensen die iets voor elkaar willen betekenen: samen iets ondernemen of juist iets voor de ander doen wat je leuk vindt om te doen. En waar je die ander een plezier mee doet. Vraagelkaar is lekker spontaan. Iedereen kan meedoen!

Duizenden mensen ervaren inmiddels sprankjes geluk. Vraagelkaar gewoon doen voor een sprankje geluk! Leden van Vraagelkaar ondersteunen ook mensen die dat kunnen gebruiken. Kortom Vraagelkaar is voor iedereen. Doe jij ook mee?

Vraagelkaar, gewoon doen! Zo kunnen we veel voor elkaar betekenen. Meer informatie vindt u op de website van Vraag Elkaar

Neem contact met mij op