ANBI

ASWA-Welzijn heeft een officieel goedgekeurde ANBI-status. Hier leest u meer over ANBI.

Wat is ANBI?Anbi goedgekeurd!

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om door de Belastingdienst erkend te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. ASWA-Welzijn voldoet aan deze voorwaarden. In onderstaand overzicht treft u de gegevens aan die bij onze ANBI-status horen.

Algemeen

NaamASWA-Welzijn
(Algemene Stichting Welzijn Appingedam)
AdresgegevensBurg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon0596 623315
e-mailadresinfo@aswa-welzijn.nl
KvK nummer41011915
RSIN nummer / fiscaal nummer0007771964

Bestuur

Bestuursleden van ASWA-Welzijn voeren hun functie onbezoldigd uit. Alleen de gemaakte (reis)kosten worden op verzoek aan hen vergoed. In onderstaande tabel is een overzicht van het bestuur weergegeven.

 

S.P. RedekerVoorzitter
F.I. BenesPenningmeester
E. van BommelSecretaris
J.R. Pennink - DijkmanAlgemeen lid
VacatureAlgemeen lid
VacatureAlgemeen lid

Verantwoording

 

Jaarrekening 2020 ASWA-Welzijn/SWDDownload jaarrekening 2020 ASWA-Welzijn
Download jaarrekening 2020 SWD

Beleid

ASWA-Welzijn is een brede welzijnsorganisatie die werkzaam is in de gemeente Appingedam en omringende gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Loppersum). Wij worden door de lokale samenleving en door de gemeente erkend als uitvoerder van het lokale welzijnswerk.

Onze hoofdactiviteiten zijn
– Stimuleren van eigen kracht en participatie van inwoners
– Het vergroten van de organisatiekracht door inwoners
– Het voeren van de regisseursfunctie om de samenleving te versterken.

Vitale buurten en wijken zijn voorwaarden om de kanteling te laten slagen. Er kan optimaal gebruik worden gemaakt van de burgerinzet wanneer er tussen de informele en de formele zorg goede verbindingen zijn.

Ook heeft ASWA-Welzijn samenwerkingsverbanden met veel verschillende organisaties en gemeenten. Het besef van organisaties dat voorzieningen en de leefbaarheid alleen door samenwerking op peil kan worden gehouden is groot. Dit heeft er toe geleid dat ook ASWA vergaande stappen heeft gezet in de nieuwe manier van werken. Enerzijds door de eigen organisatie te transformeren. Een integrale werkwijze is nodig om participatie en organisatiekracht van mensen te vergroten. Medewerkers leren van elkaar en van collega’s van andere organisaties. Zij worden geschoold, gefaciliteerd en meegenomen in de noodzaak tot transformatie van de organisatie. Medewerkers participeren in samenwerkingsverbanden als Eerste Lijnszorg Appingedam (EZA), sociaal team, Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en kindcentra.
ASWA-Welzijn heeft een integrale werkwijze met de focus op participatie. Wij gebruiken eigentijdse ondernemingsprincipes voor de aanpak van sociale vraagstukken in een steeds veranderende wereld.